Cape Coastal Homes Logo
You are here: Cape Coastal Homes / Latest News / Val De Vie Wine Polo Estate 2012 Property Sales And Predictions

Val de Vie Wine & Polo Estate – 2012 property sales and predictions

SHOWING ARTICLE 1095 OF 1096
GALLERY

Val de Vie Wine & Polo Estate – 2012 property sales and predictions

Val de Vie Wine & Polo Estate (between Paarl and Franschoek) has during 2012 experience a 43 % increase in year-on-year sales transaction relative to 2011.  A relative shortage of the well located and bigger sized erfs is experienced - pointing to an eminent price shift in the estate’s property market.

For the period 1 December 2011 to 30 November 2012, total property sales in Val de Vie consisted of 84 own title (74 erfs and 10 houses) and 11 sectional title (horse stables) transactions to the value of R92,904  million and R1,26 million respectively.  For the same periods during 2010 and 2011, respectively 61 and 65 sales transactions to the value of R62,769 and R72,865 million were concluded – up from 19 transactions in 2009 to the value of R22,99 million.

Average sales prices obtain have remained fairly stable since 2010 – increasing from R1,029 million to R1,106 million. This however not a true reflection of property prices on the estate – as Val de Vie “is only 5 years old” and by far the majority of property transactions during this period have been erfs.  According to Lightstone, the present average valuation for Val de Vie properties is R3,79 million – ranking it as the 373rd most expensive estate in South Africa which is “on par” pricewise with Oubaai Golf Estate (George) and Sandhurst Ext 4 (Johannesburg). The average value of Val de Vie property is however set to dramatically increase during the next few years – as more and more luxury homes are being developed on the vacant erfs.

The available erfs in the market has during the last few months dropped quite markedly – especially the bigger and better located erfs. Val de Vie consist of 567 erfs spread between the vineyard and open areas over an area of 1 771 384 sq. metres.

 

Val de Vie Wine & Polo Estate – 2012 eiendomsverkope en 2013 markverwagtinge

Val de Vie Wine & Polo Estate (tussen Paarl en Franschoek) het gedurende 2012 ‘n 43 % verhoging in eiendomstransaksies in vergelyking met 2011 ervaar. ‘n  Relatiewe tekort aan goed gelee en groter erwe word alreeds ervaar – wat wys op ‘n verwagte prysaanpassing in die eiendomsmark.

Vir die periode 1 Desember 2011 tot 30 November 2012 het die totale eiendomstransaksies in Val de Vie beslaan uit 84 eie titel (74 erwe en 10 huise) en 11 deeltitel (perdestalle) transaksies ter waarde van onderskeidelik R92,904 miljoen en R1,26 miljoen.  Vir dieselfde periodes gedurende 2010 en 2011, is onderskeidelik 61 and 65 verkoopstransaksies ter waarde van R62,769 miljoen en R72,865 miljoen gesluit – veel meer as die 19 transaksies wat in 2009 ter waarde van R22,99 miljoen gesluit was.

Die gemiddelde verkoopspryse wat sedert 2010 op Val de Vie behaal is het redelik stabiel gebly – met ‘n matige verhoging van R1,029 miljoen (2010) tot R1,106 miljoen (2012). Dit is egter nie ‘n ware refleksie van eiendomswaarde op Val de Vie nie – aangesien die oorgrote meerderheid van eiendomstransaksies op die landgoed tot op hede erftransaksies was.

Volgens Lightstone is die gemiddelde eiendomwaardasie vir Val de Vie tans R3,79 miljoen – wat dit effektiewelik die 373ste duurste landgoed in Suid-Afrika maak. Prysgewys is dit vergelykbaar met Oubaai Golflandgoed (George) and Sandhurst Uitbr. 4 (Johannesburg). Die gemiddelde waarde van Val de Vie eiendomme staan egter op die vooraand van ‘n redelike groot gemiddelde prysverhoging – aangesien meer en meer luukse huise op die oop erwe ontwikkel word.

Die beskikbare erwe te koop het tydens die afgelope paar maande merkbaar verminder – veral die groot en dan ook beter gelee erwe. Val de Vie bestaan uit 567 erwe wat oor ‘n area van1 771 384 vk.m tussen wingerde en oop ruimtes ingedeel is.

 

 

Author Benhard Wiese
Published 13 Feb 2013 / Views -
Disclaimer:  While every effort will be made to ensure that the information contained within the Cape Coastal Homes website is accurate and up to date, Cape Coastal Homes makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor do we assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information. Prospective purchasers and tenants should make their own enquiries to verify the information contained herein.